Naar de Engelstalige site van AYP     Overzicht lessen  

Gevorderde Yoga Oefeningen
Gemakkelijke lessen voor extatisch leven

<  Vorige  |  Volgende  >

Les 43 - Pranayama V&A 
Verband met meditatie  
Van: Yogani
Datum: vrijdag 12 december 2003, 17h57

(Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint  omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is "Waarom deze bespreking?").

Vraag: Ik had wonderbaarlijke zalige gevoelens tijdens mijn eerste pranayama sessies,en deze vloeiden mee over in mijn meditatie. Aangename gevoelens kwamen naar boven via mijn rug en ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam. Mijn aandacht ging terug naar de rugademhaling. Is dit in orde ? Is pranayama een soort meditatie? Kun je pranayama zienals een spirituele oefening op zich zonder de meditatie erbij zoals we dit eerder leerden ? 

Antwoord: je vroege ervaringen zijn mooi, een heerlijke voorsmaak van dingen die nog gaan komen. Laat ze een inspiratie zijn om door te gaan op het pad naar de verlichting. Door het regelmatige beoefenen van pranayama en meditatie zullen je ervaringen veel dieper gaan.

Wanneer er dingen gebeuren tijdens pranayama of meditatie, trek je er niet te veel van aan. Dit geldt voor zowel de aangename als de onaangename ervaringen. Keer rustig terug naar de oefening waar je mee bezig was, of het nu pranayama was of meditatie. Zijn de verstoringen echter zo sterk dat het je niet lukt makkelijk terug naar je oefening te keren, geef dan even aandacht aan die verstorende invloeden maar moedig deze niet aan of biedt ook geen weerstand. Wanneer ze een beetje zwakker worden, kun je dan zonder moeite terugkeren naar je oefening.  

Aangename gevoelens, ook deze die niet fysiek zijn, kunnen verraderlijk zijn tijdens pranayama en meditatie. We neigen ertoe ons eraan te hechten. Dat is natuurlijk. De moeilijkheid schuillt erin deze aangename gevoelens niet te verwarren met de oefening en te zitten wachten op deze gevoelens. Door het juist beoefenen van pranayama en meditatie komen deze gevoelens in ons op. Om vooruitgang te boeken moeten we blijven doorgaan met onze oefeningen en ze niet in de steek laten door een overmatige belangstelling voor de extatische ervaringen die we meemaken. Dit betekent niet dat deze ervaringen niet welkom zijn. Dat zijn ze zeker - we doen gevorderde yoga oefeningen zo dat we naar een leven in extase kunnen gaan! Blijven we onze dagelijkse oefeningen doen, dan zullen er steeds meer extatische ervaringen volgen en deze zullen een gewoon onderdeel van ons dagelijks leven vormen. Dit is wat we willen . Wanneer ze opkomen tijdens onze pranayama en meditatie, dan verwelkomen we ze graag en gaan terug naar onze oefening. Zo begunstigen we het opkomen van extatische ervaringen in ons leven.We zullen dit onderwerp over het vasthouden van de integriteit van onze oefeningen gedurende opwellingen van extatische ervaringen later in meer detail bepreken. Na enige tijd zal extase een overheersende ervaring worden gedurende onze oefeningen en dit wordt een unieke uitdaging in onze weg naar de verlichting. Het is een zeer aangename uitdaging.   

Soms kan het gebeuren dat we pranayama beoefenen tijdens de meditatie of omgekeerd. Als dit gebeurt keren we gemakkelijk terug naar de oefening die we gepland hadden.We moeten niet proberen de twee tesamen te doen. Beide baseren zich op de eenvoud van aandacht, te weten, simpelweg voorkeur voor de mantra tijdens meditatie, of simpelweg voorkeur voor rugademenhaling tijdens pranayama. Als we proberen beide oefeningen tesamen te doen, dan wordt onze aandacht verdeeld en dit leidt ons af van beide oefeningen. Dus, eerst beoefenen we pranayama, en daarna meditatie. Dit is de succesformule voor een maximaal effect.

Meditatie en pranayama zijn duidelijk verschillende oefeningen met duidelijk verschillende bedoelingen. Meditatie brengt ons geleidelijk dichter bij de stilte van zuiver gelukzalig bewustzijn. Pranayama maakt de subtiele zenuwen los en bevordert het stromen van prana op bepaalde wijzen. Dit schept de mogelijkheid voor zuiver gelukzalig bewustzijn om dynamisch in het zenuwstelsel te vloeien. Dit wordt eerst ervaren als de voortdurend uitbreidende groei van extase, en later het opkomen van universeel, gelukzalig zelfbewustzijn. Pranayama staat heel dicht bij meditatie, maar het is geen meditatie. Meditatie bevindt zich aan de rand van pranayama, maar het is geen pranayama. Je zou kunnen zeggen dat beiden afkomstig zijn van tegenover gestelde kanten aan de rand van een subtiele scheidslijn die er is tussen puur gelukzalig bewustzijn en prana overal in ons. Door het doen van pranayama en meditatie na mekaar lossen we die scheidingslijn van weerskanten uit op. Dat is een dubbelslag. Dat is het grote voordeel van het beoefenen van beide.

Pranayam in zijn vele vormen heeft een formidabele waarde, en we zullen er uitgebreid gebruik van maken. Het is een van de belangrijkste sleutels om het mensenlijke zenuwstelsel open te stellen voor goddelijke ervaring. Maar, pranayama is geen vervangmiddel voor meditatie. Alleen door meditatie kan het zenuwstelsel doordrongen worden met zuiver gelukzalig bewustzijn. We zullen de hulp van pranayama en andere technieken bij het voorbereiden van de grondslag om zuiver gelukzalig bewustzijn te laten omhoog komen uitvoerig bespreken, ze zijn het middel om naar buiten toe uit te breiden, maar ze zijn niet de primaire oorzaak van het omhoog komen. Dit is de reden waarom het niet wordt aanbevolen pranayama op zich te beoefenen zonder meditatie.  

Meditatie alleen kan op zichzelf beoefenend worden. Het is een complete oefening die het volledig openbloeien van zuiver gelukzalig bewustzijn in een mens tot gevolg zal hebben na een wat langere tijdspanne. Daarom wordt gezegd dat meditatie voldoende is voor hen die niet geneigd zijn andere gevorderde yoga oefeningen te doen, om hun tocht te versnellen. Meditatie is de allerbeste oefening die men alleen kan doen.

Anderzijds kan het beoefenen van pranayama alleen zonder meditatie de beoefenaar kwetsbaar maken. Stel je voor dat je een veld omploegt, dat je de rijke bodem steeds weer omkeert. De bodem ligt bloot, vruchtbaar en klaar om bezaaid te worden. Wat zal je er gaan planten? Als je diep mediteert met een effectieve methode, dan zul je de akker met het zaad van zuiver gelukzalig bewustzijn beplanten, en het zal ontkiemen en sterk groeien, het veld vullen met vreugde. Maar wat als je niet mediteert, en je plant niets speciaal op je vruchtbaar pranayama veld? Wat zal er dan gaan groeien? Iets zal er komen. Maar wat? Gewoon dat wat voorhanden is. Verlangens, gedachten, emoties, datgene dat over het veld heen komt gewaaid. Om je de waarheid te zeggen, een heleboel onkruid kan er groeien omdat er geen plantjes van zuiver gelukzalig bewustzijn op het veld staan. Daarom kan prananyama, als het op zich alleen wordt beoefend gedurende maanden en jaren, eerder tot minder leiden dan tot meer. Bij sommige mensen kan dit soort onevenwichtige beoefening tot verhoogde starheid leiden, egotisme, angst, woede, en slechts enkel tegenslag. Mediteer elke dag nadat je pranayama beoefent en je zult het tegenovergestelde van die dingen ervaren in hoge mate - flexibiliteit, mededogen, vrede, vreugde, en heel veel meeval. Zo werkt dat.

De guru is in jou.


< Vorige  |  Volgende >

 

 

The Secrets of Wilder<br>Yogani
The Secrets of Wilder
Yogani

Deep Meditation - Pathway to Personal Freedom<br>Yogani
Deep Meditation - Pathway to Personal Freedom
Yogani

Spinal Breathing Pranayama - Journey to Inner Space<br>Yogani
Spinal Breathing Pranayama - Journey to Inner Space
Yogani

Tantra - Discovering the Power of Pre-Orgasmic Sex<br>Yogani
Tantra - Discovering the Power of Pre-Orgasmic Sex
Yogani

Asanas, Mudras and Bandhas - Awakening Ecstatic Kundalini
Yogani