Naar de Engelstalige site van AYP     Overzicht lessen  

Gevorderde Yoga Oefeningen
Gemakkelijke lessen voor extatisch leven

<  Vorige  |  Volgende  >

Les 54 - Kundalini - Een code woord voor seks

Van: Yogani
Datum: maandag 22 december 2003, 14h02

(Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint  omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is "Waarom deze bespreking?").  

"Kundalini" is een modewoord geworden in vele van de ontelbare spirituele gemeenschappen die zich over de hele wereld bevinden. We vinden er alle elementen in terug die mensen aantrekken - kennis, macht, mysterie, intimiteit, opwinding, alchemie, romantiek, avontuur, gevaar, extase en nog veel meer. Maar wat is kundalini nu echt?

Om het simpel te zeggen, kundalini is onze verbinding tussen seks en spirituele transformatie. Het kan op duizend verschillende manieren omschreven worden, maar het komt in feite neer op de uitbreiding van ons seksueel functioneren naar de spirituele arena, dit is opwaarts, via ons zenuwstelsel. Sommigen zeggen dat het een "transformatie" van seksueel functioneren is, maar dat houdt in dat we ons huidig seksleven achter ons laten. "Uitbreiding" van seksueel functioneren is een betere omschrijving. Wanneer we bewust de spirituele dimensie van seks aanmoedigen, dan zouden we misschien aardse seksualiteit achter ons laten, of misschien ook niet. Slechts wij alleen kunnen daarover beslissen. Het is onze keuze. Seks achter laten is geen voorwaarde om vooruit te komen in gevorderde spirituele ervaring, niet in deze lessen, en niet in het leven.    

Gedurende duizende jaren hebben de spirituele tradities in deze wereld geprobeerd om seksualiteit in de doofpot te stoppen, gewoonlijk ten nadele van hun aanhangers, en soms met rampzalige gevolgen. Waarom? Omdat seksualiteit de grootste kracht in de mensheid is. Indien ze niet gedirigeerd word in een vruchtbare richting, kan ze destructief zijn. Bij gebrek aan betrouwbare middelen om seksualiteit voor spirituele transformatie aan te wenden, was de neiging van spirituele tradities om haar te verdringen. Het is een vruchteloze inspanning, deze poging tot verdringing. De geest weet steeds uit de fles te ontsnappen. Je kan er haar niet lang in verbergen. Wanneer ze niet naar buiten komt om kinderen te maken, dan drukt ze zich op alle mogelijke manieren uit in de mensheid - het voeden van de familie, geld verdienen, de kunsten, filosofie, wetenschap, politiek, het uitbouwen van een imperium, liefdadigheid, oorlog, misbruik, misdaad. Noem maar op. Veel ervan is goed. Sommige zijn vreselijk. Voor goed of voor kwaad, het is allemaal de uiting van de levenskracht in menselijke wezens, de uiting van menselijk prana. Het grote voorraad prana in menselijke wezens bevindt zich in de seksuele anatomie. De sleutel om spiritueel de seksualiteit te benaderen is niet door haar te onderdrukken, maar door haar een natuurlijk kanaal te verschaffen om haar evolutionaire instincten te bevredigen. Hier moet met kennis aan gewerkt worden. We benodigen hierbij nog enkele hendels in de vorm van gevorderde yoga oefeningen om de expansie van seksualiteit in een nieuwe en natuurlijke richting te vergemakkelijken.          

Tot hiertoe hebben we het probleem van de seksualiteit omzeilt in deze lessen. We hebben het gehad over de "zeer grote voorraad aan prana" dicht bij de basis van de wervelkolom. We spraken over het "omhoog brengen vanuit het bekken" van prana gedurende pranayama. We beschreven de aanvangen van extatische ervaringen wanneer prana door de rugzenuw beweegt en zich in ons verspreidt. En we spraken over zuiver gelukzalig bewustzijn dat opkwam tijdens meditatie, dat ons verlichte met zuivere vreugde van binnenuit via het door pranayama verzorgde zenuwstelsel. We hebben al die tijd het woord "seks" omzeilt. We zouden kunnen doorgaan met het te omzeilen als we verder gaan met gevorderde yoga oefeningen die direct ons seksueel functioneren opwaarts stimuleren naar een grotere manifestatie in het proces van spirituele transformatie

We leven in een hoogontwikkelde wetenschappelijke tijd. Boven alles willen we de waarheid van de dingen kennen, zodat we dit beter in ons leven kunnen toepassen en in het leven van anderen

Jezus zei: "Jullie zullen de waarheid kennen, en de waarheid zal jullie bevrijden."

Kennen we haar? Kijk naar wat wetenschap (het systematisch toepassen van de waarheid) op bijna alle gebieden van menselijke activiteit heeft gedaan. Het is spectaculair wat de mensheid tot nu toe met de waarheid heeft gedaan. We schieten echter jammerlijk te kort in een gebied - het systematisch toepassen van spirituele waarheid in ons zenuwstelsel. Succes in het toepassen van spirituele waarheid sluit heel nauw aan bij de ethische en morele problemen van de wereld, en de wijdverspreide gevoelens van leegte en onzekerheid waar zo velen onder ons mee te maken hebben, ook al hebben we in het materieel opzicht nog zo goed. De inzet is hoog, en we kunnen het ons niet veroorloven iets te omzeilen dat van pas kan komen bij het toepassen van spirituele kennis op betrouwbare wijze.

Dus zullen we het dan hebben over seksuele energie in verband met spirituele ontwikkeling? Ja zeker. Er hangt veel van af. We zullen het op een waardige manier doen. Beschouw het als een uitbreiding van je oorspronkelijke opvoeding over bloemetjes en bijtjes. Het zal nu gaan over de vogels, de bijen en de engelen. In die volgorde. En terwijl we er mee bezig zijn, zullen er verbazingwekkende verrassingen opduiken. Het is alsof een tweede pubertijd aanvangt.

Er kan nog veel meer gezegd worden over kundalini en de uitbreiding van seksueel functioneren - over de innerlijke dynamica ervan. We zullen het daarover hebben wanneer we concrete ervaringen zullen bespreken. Laten we ons nu enkel focussen over hoe we die geest uit zijn fles bevrijden in een richting die zijn natuurlijke voorkeur heeft, omhoog in ons door pranayama verzorgd zenuwstelsel. Dit is de woning van seksualiteit, haar tempel. Ze moet daar nog zo veel te doen en we zullen haar daar bij helpen. Buiten de grote schoonmaak die ze van plan is te doen, wacht ze op haar geliefde, en we zullen haar partner naar haar toe brengen. Het is ons geraden. Want de hel breekt los als we dat niet doen. Daarover zullen we het ook hebben.

We spreken hier op een simpele zinnebeeldige wijze over een proces dat in ons zenuwstelsel is vastgelegd,  een evolutionnair proces dat helemaal natuurlijk is. Terwijl we enkele specifieke dingen doen in ons dagelijks oefenen, neemt de natuur het over. De zinnebeeldige taal over kundalini gaat over niets anders dan over de innerlijke dynamica van ons eigen zenuwstelsel. Dit geldt voor elk zinnebeeldig ( metaphorisch) taalgebruik van elke spirituele beweging. Het gaat altijd over het zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel is de gemeenschappelijke band, het enige dat boven alle verschillen staat, het enige dat iedereen gelijke toegang tot het goddelijke verschaft, onafhankelijk van ras, religie, cultuur, opvoeding of levenspositie.

Een ieder kan de waarheid binnenin voelen, hoe speciaal we allen zijn. We staan altijd op het punt te weten wie en wat we zijn. Het is zo dichtbij, een deel van ons, maar het ontsnapt altijd net aan onze greep. Niet langer. Als je het echt wil, dan kan je de waarheid kennen en vrij zijn, juist zoals Jezus zei. De essentiŽle ingredient is je verlangen. Je kan jouw toegangspoort tot het oneindige openen als je dat wil.     

De guru is in jou. 

< Vorige  |  Volgende >

 

 

The Secrets of Wilder<br>Yogani
The Secrets of Wilder
Yogani

Deep Meditation - Pathway to Personal Freedom<br>Yogani
Deep Meditation - Pathway to Personal Freedom
Yogani

Spinal Breathing Pranayama - Journey to Inner Space<br>Yogani
Spinal Breathing Pranayama - Journey to Inner Space
Yogani

Tantra - Discovering the Power of Pre-Orgasmic Sex<br>Yogani
Tantra - Discovering the Power of Pre-Orgasmic Sex
Yogani

Asanas, Mudras and Bandhas - Awakening Ecstatic Kundalini
Yogani