Naar de Engelstalige site van AYP     Overzicht lessen  

Gevorderde Yoga Oefeningen
Gemakkelijke lessen voor extatisch leven

<  Vorige  |  Volgende  >

Les 45 - Pranayama V&A Het ademen wordt langzamer 

Van: Yogani
Datum: vrijdag 15 december 2003, 12h24

(Nieuwe lezers: het is aanbevolen dat je bij het begin van de lessen begint  omdat eerdere lessen een voorwaarde zijn voor deze (de eerste les is "Waarom deze bespreking?").

V: Sinds ik met pranayama begon heeft mijn ademhaling een verandering ondergaan. Eerst leek het erop dat ik geen ritme kon vinden, en ik was te vroeg of te laat ten opzichte van mijn behoefte voor lucht wanneer ik langzaam ademde. Maar onlangs is dit in orde gekomen. Ik lijk voldoende lucht te hebben, zelfs wanneer ik langzamer en langzamer adem. Soms lijkt het erop alsof mijn ademhaling op bepaalde momenten van de cyclus lijkt te stoppen. Is dit normaal? Berokken ik mezelf schade wanneer mijn ademhaling zo langzaam wordt dat zij bijna stopt?

A : Je ervaring is zeer goed. Het toont aan dat er een grote verbetering aan de basis van het zenuwstelsel bezig is, en dat de levenskracht van binnenuit aan het opkomen is om de plaats in te nemen van je verminderde zuurstofinname. Daarom dat je je zo goed voelt met die langzame ademhaling, en dit zonder inspanning te doen. Dit is een normaal gevolg van pranayama en het is niet schadelijk voor je, zo lang je niets forceert.

Er is hier een groot natuurlijk principe aan het werk. Daarom is pranayama zo doeltreffend voor het verzorgen van het zenuwstelsel. Herinner je dat "pranayama" betekent "het inhouden van de levenskracht". Wanneer we de levenskracht op een eenvoudige ongeforceerde wijze inhouden, dan wordt er iets gecreŽerd. Het zachte inhouden van adem heeft een biologisch vacuŁm effect, een kleine daling van de levenskracht in ons. Het lichaam moet hoe dan ook omgaan met dit klein tekort aan levenskracht. Het doet dit door uit de grote voorraad aan prana in het lichaan te putten, en dit prana komt naar voren vanuit de diepte van het zenuwstelsel. Dit is een nieuwe stuwkracht in het zenuwstelsel, en het uitvloeien van prana van binnenuit heeft een groot bevrijdend en zuiverend effect op de zenuwen. Deze werking vormt de kern van alle effecten die voortkomen uit pranayama. Vlak na de stroom van prana die voortkomt in pranayama is er de uitbundige stroom van puur gelukzalig bewustzijn, aangenomen dat we onze meditatie elke beoefenen.

We zijn allemaal goed op de hoogte van de voordelen die het toepassen van het principe van beperking oplevert in verschillende levensgebieden. Als we ons rustig beperken in iets waar we onmiddellijk behoefte aan hebben, dan hebben we daar op een of andere manier baat bij. Dit geldt in hoge mate wanneer we te veel bezig zijn onze zogenaamde behoeften te bevredigen, zoals we dit gewoon zijn te doen in onze consumptie gerichte westerse samenleving. Er zit veel wijsheid in het gezegde "gematigd zijn in alles".

Een heel simpel en voor de hand liggend voorbeeld is eten. Wanneer we rustig aan onze voedselopname beperken, dan beginnen we het vet in ons lichaam te verbranden om die vermindering op te vangen. Dit heeft een algemeen zuiverend effect op het lichaam, en dit zal onze gezondheid verbeteren zolang we dit niet tot het uiterste doorvoeren en we last gaan krijgen van anorexia. 

Het principe van beperking is van toepassing op vele levensgebieden. Geven we wat minder geld uit, slechts een klein beetje, dan houden we meer geld over. Verliezen we ons werk, wat niet altijd als iets positiefs wordt ervaren, dan kunnen we later toch iets beters vinden. Het leven compenseert datgene wat beperkt wordt, heel vaak met iets beters. Er bestaat geen twijfel over dat als we onze buitensporigheden beperken, we meer in het leven zullen vinden. In veel levensgebieden betekent minder juist meer.

Dit principe is ook werkzaam in meditatie. Doordat we rustig de voorkeur aan de mantra geven, beperken we op een kalme wijze de eindeloze stroom van gedachten waarin we anders bijna altijd ondergedompeld worden. Tijdens meditatie scheppen we een geestestoestand waarin de aandacht niet op betekenis is toegespitst. Toch houden we onze geest bezig met de mantra. We moeven onze geest niet laten slapen. Aldus, met verminderde mogelijkheid van aandacht om zich op betekenis te richten, wordt er een soort vacuŁm in de geest gecreŽerd. Wat gebeurt er dan? Wel, je weet dat wel. De aandacht daalt naar rustiger en rustiger niveau's, totdat de geest volledig stil wordt in de grote stille verbreiding van puur gelukzalig bewustzijn. Door zachtjes aan de stroom van de geest in te perken, scheppen we een leegte die zuiver gelukzalig bewustzijn in ons laat opkomen.

Er wordt gezegd, "de Natuur heeft een hekel aan leegte, en spoedt zich om dit op te vullen". Dat is juist. Veel in yoga baseert zich op de toepassing van dit principe om het menselijke zenuwstelsel op een hoger niveau te laten functioneren en ervaringen op te doen. We zijn gewoonlijk niet gaarne bereid uit vrije wil ons in te houden inzake dingen die we als noodzakelijk beschouwen voor ons bestaan. Toch, als we het principe van compensatie begrijpen dat overal werkzaam is, dan zullen we mogelijkheden vinden om met groter gemak vooruit te komen in ons leven. Pranayama is een schitterend voorbeeld van de toepassing van dit principe. Zoals je zal bemerken, grijpt pranayama diep in in de essentie van wat we zijn, en speelt een belagrijke rol om ons te bevrijden, het ons toe te laten op een extatische wijze stralen.

De guru is in jou. 

< Vorige  |  Volgende >

 

 

The Secrets of Wilder<br>Yogani
The Secrets of Wilder
Yogani

Deep Meditation - Pathway to Personal Freedom<br>Yogani
Deep Meditation - Pathway to Personal Freedom
Yogani

Spinal Breathing Pranayama - Journey to Inner Space<br>Yogani
Spinal Breathing Pranayama - Journey to Inner Space
Yogani

Tantra - Discovering the Power of Pre-Orgasmic Sex<br>Yogani
Tantra - Discovering the Power of Pre-Orgasmic Sex
Yogani

Asanas, Mudras and Bandhas - Awakening Ecstatic Kundalini
Yogani